مشاوره کسب و کار 
 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه های :
  راه اندازی کسب و کار
  • مطالعات امکان سنجی
  • تدوین طرح کسب و کار
  • مشاوره مدل کسب و کار
  • مطالعات و تحقیقات بازار (پیدا کردن خوشه های سودآور، اندازه بازار، سهم رقبا)
  رهبری و استراتژی
  • چشم انداز، ماموریت، اهداف و ارزشهای سازمانی
  • برنامه ریزی استراتژیک
  • پیاده سازی استراتژیها
  • عارضه یابی سازمانی
  • سازماندهی مجدد
  • مدیریت تغییر و تحول سازمانی
  بازاریابی
  • تدوین استراتژیهای بازاریابی (طرح بازاریابی)
  • طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی برندسازی
  • بخش بندی بازار، هدف گذاری، جایگاه سازی (STP)
  • صادارات و واردات
  • طراحی مدل مدیریت ارتباط با مشتری
  • تحقیقات رفتار مصرف کننده
  • قیمت گذاری رقابتی محصول
  • تبلیغات و بازاریابی اینترنتی
  • فروش اینترنتی
  فناوری اطلاعات
  • مدیریت و بهبود فرآیندهای سازمانی
  • طراحی سایت
  • طراحی شبکه داخلی
  • پیاده سازی سیستمهای یکپارچه اطلاعاتی
  • مدیریت دانش
  • پیاده سازی سیستم ارتباط با مشتری

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت متعلق به كلينيك فرجاد مي باشد